Markelo welkom op nieuwjaarsreceptie

Inwoners van Markelo zijn van harte welkom op de nieuwjaarsreceptie van gemeente Hof van Twente. Deze wordt georganiseerd op donderdag 4 januari 2018 om 19.30 uur in de publiekshal van het gemeentehuis in Goor. Na de opening en de nieuwjaarstoespraak door burgemeester Ellen Nauta zal het Bentelose Hoftalent 2017, Marlot Raanhuis een optreden verzorgen. Wethouder Harry Scholten zal vervolgens de (sport)kampioenen 2017 huldigen. Hierna zal de receptie een informeel vervolg krijgen onder de muzikale begeleiding van Thé Apollo BigBand.