Honderd jaar geleden

  Distributiebonnen in Nederland tijdens periode 1914-1918

Het jaar 2017 is weer bijna ten einde. In de Oude Toren kijken we vandaag welke gebeurtenissen er honderd jaar geleden eind december/begin januari plaats vonden, die voor vermelding in de krant in aanmerking kwamen. 1917 was een jaar dat de schaarste zijn intrede deed veroorzaakt door de Eerste Wereldoorlog. Zelfs het vervoer van brandhout zonder geleidebiljet was nog verboden. Stichting Heemkunde Markelo heeft een aantal berichten uit kranten teruggehaald van honderd jaar geleden.

  • Een soldaat-commies uit Goor heeft tegen H. A., in dienst van W. J. L. proces-verbaal opgemaakt wegens het vervoeren van hout, van de Langstraat naar het station (dus binnen de gemeente), dat niet gedekt was door een geleidebiljet. A. was van mening, dat hij voor vervoer van hout binnen de gemeente geen geleidebiljet nodig had; voor buiten de gemeente wel.
  • Met het oog op de schaarste der brandstoffen, zal de Kerstvakantie op de scholen in deze gemeente, met 8 dagen worden verlengd.
  • Den 2e Kerstdag, des voormiddags om 10 uur, vierden de kinderen der Zondagschool hun Kerstfeest in de kerk. Daar door de schaarste aan kaarsen de kerstboom niet kon worden verlicht, moest de boom dit jaar achterwege worden gelaten en het feest overdag worden gehouden. (Wat een verschil met de uitbundige verlichtingen van nu.)
  • Door den rijksveldwachter Alink en den gemeente-veldwachter Kamphuis beiden alhier, zijn de Wed. J. W. B. en J. H. H. te Kerspel-Goor bekeurd met het voederen van drooge rogge aan hun vee. We twijfelen niet, of we horen binnenkort nog meer van dergelijke bekeuringen.
  • Daareven (3 uur.nam), passeerde hier een luchtvliegtuig van westelijke in oostelijke richting. Het snorren van den motor was duidelijk te horen, maar door het dampige weer was er niets te zien.

Hoewel Nederland niet rechtstreeks betrokken was bij de Eerste Wereldoorlog, waren vele goederen gerantsoeneerd en op de bon. Wat een verschil met de overdadigheid van nu.