Nieuwe predikant en kerstzang in de Martinuskerk

Op zondag 17 december 2017 tijdens de kerkdienst die om 10.00 uur begint zal Rob Nijhuis uit Rijssen, worden bevestigd en zijn intrede doen in het ambt van predikant. Ds Nijhuis zal vanaf 1 januari 2018 aan het werk gaan voor gemiddeld 10 uur in de week in de protestantse gemeente Markelo. Hierbij zullen zijn werkzaamheden hoofdzakelijk bestaan uit pastoraat bieden, wat inhoud dat hij mensen jong en oud wel of geen lid van de Martinuskerk gaat bezoeken, daar waar behoefte is aan zijn komst. De kerkdienst wordt geleid door ds Astrid Gouma uit Rijssen en tijdens de dienst zal het ambt worden doorgegeven door middel van een handoplegging door een aantal collega predikanten. Na afloop van de dienst is er gelegenheid om Nijhuis te feliciteren in de Martinushof en een kopje koffie of thee te drinken. Alle Markeloërs worden namens de kerkenraad van harte uitgenodigd om bij deze bijzondere dienst aanwezig te zijn.

Diezelfde dag staat ‘s avonds de volkskerstzang dienst op het programma van de Martinuskerk in Markelo. Deze dienst wordt vooraf gegaan vanaf 19.15 uur met samenzang en muziek waarna om 19.30 uur de dienst begint waarin naast het Markelo’s Mannenkoor ook Muziekvereniging De Fanfare hun aandeel hebben. Deze avond zullen bekende kerstliederen gezongen worden. Na afloop van de dienst staat er warme chocolademelk en glühwein klaar. De kerkenraad hoopt vele Markeloërs ook tijdens deze dienst te mogen begroeten.