Het leven van een transportfiets

In de archieven van de Stichting Heemkunde Markelo is van alles te vinden. Zo kwamen we een verhaal tegen van een oude transportfiets. Het ging om een Raket transportfiets. De fiets was zijn transportleven begonnen als verkoopfiets voor stoffen. Voorop de dragen zaten drie koffers met textiel. De fiets was eigendom van de fa. Godeke die een textielzaak had aan de Stationsstraat in Markelo. De verkoper en berijder van de fiets was Frederik (Frits) Slomp die, tussen 1950 -1960,  in het buitengebied alle bewoners langs ging om zijn handelswaar aan de man te brengen en daar ruim de tijd voor nam. Nadat hij hiermee stopte werd hij beheerder van het dienstgebouw (Martinushof) en koster van de kerk. Rond 1960 kwam de fiets terecht bij J.H.Tijink ( Stokkumerbroek) en diende daar ruim tien jaar als melktransportfiets. 

Nadien ging de transportfiets met pensioen waar hij onder het stro uitrustte van de vele kilometers die hij in zijn leven heeft afgelegd. Nog niet zo lang geleden is hij verwisseld van eigenaar, gerestaureerd en rust verder uit bij een verzamelaar.