Uitbreiding Anholtskamp dichterbij

Eerder maakten we bekend dat de gemeente in 2017 de ruimtelijke procedure wilde starten die uitbreiding van de wijk Anholtskamp met 8 woningen aan de A. ten Hovestraat mogelijk moest maken. Inmiddels is bekend dat de ruimtelijke plannen voor deze locatie in voorbereiding zijn en heeft de gemeente onderzocht of er voor het plan van 8 woningbouwkavels van gemiddeld 525 m² een milieueffectrapport moest worden opgesteld. Dit bleek niet het geval. Wel dient men de in het gebied aanwezige vogelnesten te beschermen en te voorkomen dat amfibieën onnodig verstoord/verwond of gedood worden. Op dit moment is nog niet bekend wanneer de kavels zullen worden uitgegeven.