Gemeente treft voorbereidingen verkiezingen 2018

Tijdens de laatste raadsvergadering van 28 november 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders een voorstel gedaan aan de raad om opnieuw deel te nemen aan het experiment centrale stemopneming in de Hof van Twente bij de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Ter voorbereiding hierop zijn door het college een aantal besluiten genomen. Zo zal op 21 maart 2018 rond 21.00 uur alleen een voorlopige uitslag op partijniveau met een voorlopige zetelverdeling beschikbaar zijn. De gemeente gaat ervan uit dat ‘s avonds rond 23.00 uur de voorlopige uitslag met aan aantal stemmen en zetels per partij bekend is. Op donderdag 22 maart worden de stemmen centraal geteld. De definitieve uitslag, inclusief de voorkeursstemmen, wordt op donderdag 22 maart om 20.00 uur bekendgemaakt, tijdens een openbare bijeenkomst. Voordeel van dit systeem is dat de stemmen zorgvuldig geteld kunnen worden en dat fouten zoveel mogelijk worden voorkomen. Ervaringen met dit systeem tijdens de recente Tweede Kamerverkiezingen waren positief.

Raadsleden, wethouders of mensen die kandidaat zijn bij de gemeenteraadsverkiezingen kunnen vanaf komende verkiezingen geen zitting meer nemen op het stembureau. Hierin wordt het advies van de Kiesraad opgevolgd om terughoudend te zijn met de benoeming van personen die ook op een kieslijst staan. In Hof van Twente zullen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen zo’n 175 mensen werkzaam zijn op de stembureaus en/of als teller. Burgemeester Ellen Nauta is voorzitter van het hoofdstembureau, griffier Anton Venema plaatsvervangend voorzitter. Daarnaast zijn nog 6 leden voor het hoofdstembureau benoemd. De leden van het hoofdstembureau hebben geen bemoeienis met de lokale partijpolitiek.

Op 21 maart 2018 zijn er niet alleen gemeenteraadsverkiezingen. Er vindt eveneens een referendum plaats over de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten. Om de doorstroming op de stembureau’s goed te laten verlopen komen er 27 stembureaus, in plaats van de gebruikelijke 23. Daarnaast komt er een mobiel stembureau, waarmee de kiezer wordt opgezocht. Uiterlijk twee weken voor de verkiezingsdag wordt bekend gemaakt waar dit mobiele bureau te vinden is op 21 maart.