Ontspanningsgebouw

Het gebouw zoals het in 1966 werd opgeleverd

Vandaag in de Oude Toren wederom een bijdrage van de Stichting Heemkunde Markelo die hun archief zijn ingedoken naar aanleiding van een artikel over de plannen rondom het voormalige Ontspanningsgebouw. Op Maarkelsnieuws lazen zij dat de gemeente Hof van Twente een exploitatieovereenkomst en overeenkomst planschade heeft getekend voor de bouw van 17 appartementen aan het Burgemeester de Beaufortplein 5 in Markelo. Om de bouw mogelijk te maken is een wijziging van het huidige bestemmingsplan noodzakelijk. De bedoeling is om hier zorgappartementen te realiseren en geen reguliere appartementen. Het Beaufortplein 5 is bij de Markeloërs beter bekend als het Ontspanningsgebouw. Dit gebouw zag in 1966 het levenslicht toen de kerk een bouwterrein van de gemeente aankocht waarop zij een verenigingsgebouw en een gymnastieklokaal liet bouwen. Het bouwen van een gymnastieklokaal is meer een taak voor de gemeente, doch de financiële positie van de gemeente was zodanig slecht dat ze geen toestemming kreeg van de provincie om zelf zo’n accommodatie te bouwen. Toen het gebouw eenmaal klaar was verhuurde de kerk het aan de gemeente.

In 1976 lieten de gemeentelijke financiën het toe dat de gemeente het gebouw alsnog van de kerk kocht. Doordat het gebruik van bedoelde activiteiten in de loop der jaren minder werd, is het gebouw in 1988 verkocht aan Kromhof en Pullen. Deze verkochten het weer door en de huidige eigenaar is bezig om bovenstaande plannen te ontwikkelen.

Opmerkelijk is dat in het krantenarchief, dat destijds (1966) door de gemeente werd bijgehouden, geen enkel artikel te vinden is over de bouw van het Ontspanningsgebouw.

De opening werd verricht door de toenmalige burgemeester De Meester