Geen nieuws onder de zon

De gemeenteraad heeft in de laatste raadsvergadering besloten dat er een onderzoek zal komen naar een mogelijke verplaatsing van ABZ Diervoeding uit de dorpskern van Markelo. Een motie die op initiatief van de PvdA werd ingediend werd door de raad unaniem aangenomen. De sociaal democraten zien in de locatiekeuze van het kindcentrum op de plek van de huidige Obs de Zwaluw en de actuele discussie rondom de gezondheidsrisico’s van fijnstof directe aanleiding om na te gaan of het gewenst zou zijn om de fabriek uit het centrum van Markelo te verplaatsen. 

Tussen de ruim 130.000 krantenknipsels, in het archief van de Stichting Heemkunde Markelo, werd een ongeveer zelfde verhaal als hierboven gevonden. Het begon al in 1973 toen er een foto met een klein verhaaltje in de krant stond naar aanleiding van de verbreding van de E 8.  In 1979 lezen we vervolgens dat West Twente wellicht gaat bouwen in Stokkum. Op 21 augustus 1980 lezen wij dat B en W van Markelo willen meewerken aan de verhuizing van West Twente, dat op 27 augustus 1980 wordt bekrachtigd door de voltallige raad van Markelo.

Er is dus geen nieuws onder de zon. Evenals toen zal ook dit nobele streven wel weer: “de wens de vader van de gedachte zijn”. Het einde van het liedje zal wel zijn: “Ze dronken een glas, deden een plas en lieten alles zo als het was”.