Kaasfabriek krijgt vorm in 2018

Diverse partijen zijn betrokken bij het realiseren van het Kaasplein en de aan het plein gelegen Kaasfabriek. Naast de gemeente als opdrachtgever is Coöperatie Snelkookplan al enige tijd bezig met de omzetting van de inbreng van de Markeloërs naar de realisatie van een nieuw plein en een functioneel gebouw. Daarbij rekening houdend met het budget en daarvoor zoveel als mogelijk voor te realiseren. Dat kost veel tijd, ook tijd die niet altijd zichtbaar is. Achter de schermen wordt wel degelijk gewerkt terwijl het plan vanaf september lijkt stil te liggen. Uit een bericht van gemeente Hof van Twente blijkt dat men bezig is met de voorbereiding van de realisatie van de ‘schil’ van het gebouw. In het eerste kwartaal van 2018 zal de voormalige Cobercofabriek wind- en waterdicht zijn. Deze werkzaamheden, maar ook de ontwikkeling van het plein wordt uitgevoerd door lokale bedrijven. Het gebouw wordt aan de binnenkant nog niet direct ingevuld. “We willen in december met mogelijke huurders in gesprek en we weten dat een aantal huurders zelf wensen en ideeën hebben over de invulling van hun toekomstige pand. Samen kunnen we dan kijken hoe we dit gaan uitvoeren”, geeft voorzitter Martin Verbeek van Stichting De Kaasfabriek Markelo aan. 

Een enthousiaste groep mensen staat te popelen om aan de slag te gaan als Stichting de Kaasfabriek die het beheer en de contacten met de huurders voor haar rekening zal gaan nemen begrijpen we tijdens het gesprek dat we deze middag hebben met Martin Verbeek. Trots toont hij dan ook de nieuwe sfeerbeelden die nu definitief zijn en een beeld geven van de nog te verwachten werkzaamheden op korte termijn die overigens allen nog binnen het resterende budget kunnen worden uitgevoerd. Met een betrekkelijk klein budget is inmiddels het ontwerp gemaakt, gesloopt, het bestemmingsplan aangepast en ook het gebouw is inmiddels ontworpen en zal nog wind- en waterdicht worden gemaakt.

“Voor de ‘specials’ op het plein zullen we op termijn op zoek moeten naar creatieve ondernemers. Deze behoren dan ook zeker tot de wensen die we voor het plein in de toekomst hebben”, vertelt Martin Verbeek. Het plein zal dit jaar nog worden aangekleed met bomen en zitranden waarop mensen kunnen gaan zitten. In een volgende fase worden mogelijk nog speelveldjes aangelegd. Zo zijn er bijvoorbeeld ook mooie ideeën voor de invulling van de pekelbaden maar deze moeten nog financieel haalbaar blijken.

Momenteel bekijkt de bibliotheek serieus naar de mogelijkheden om in de zomer van 2018 te kunnen verhuizen naar de Kaasfabriek Markelo. Directeur René Siteur heeft aangegeven dat het huidige pand oud is en hoognodig gerenoveerd moet worden. De Kaasfabriek Markelo ligt mooi centraal in het dorp, met een mooi plein ervoor. Binnen het nieuwe pand willen zij graag gaan samenwerken met de toekomstige gebruikers van Kaasfabriek Markelo.