Flessenactie voor school Sint Maarten

Vanmorgen werd de flessenautomaat van Plus Blankhorst belaagd met tassen, kratten en zakken vol plastic frisdrankflessen. Afvaardigingen van alle vijf Markelose basisscholen brachten vanmorgen, aan het eind van de twee weken durende Sint-Maarten flessenactie, hun opbrengst naar de Markelose supermarkt waar de flessen-automaat wel enige hulp van de medewerkers Bas en Ronnie kon gebruiken. “Overweldigd om te zien hoe groot de opbrengst is en mooi om te zien dat we dit met elkaar in Markelo hebben ingezameld”, vertelt de Markelose Brenda Leurink. Nadat orkaan Irma een aantal maanden geleden zorgde voor complete verwoesting op het eiland Sint Maarten wilden Brenda en haar man Erwin graag iets doen. De directe reden daarvoor is een bevriend gezin van de familie Leurink, Herbert Beldman en Karin Hauptmeijer die vanuit Holten verhuisden naar Sint Maarten.

De basisschool Sister Magda waar hun kinderen op school zaten is tijdens de orkaan compleet verwoest waardoor veel gezinnen hun kinderen naar het buitenland hebben gestuurd om naar school te gaan. De kinderen van Herbert en Karin zijn op Sint Maarten gebleven en volgen momenteel thuisonderwijs. Met zoveel mogelijk vrienden rondom Herbert en Karin wordt op dit moment geprobeerd om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de wederopbouw van de basisschool. Brenda en Erwin Leurink vroegen daarom aandacht op alle vijf Markelose basisscholen voor de flessenactie die dan ook direct onderdeel uitmaakt van de hulp aan Sint Maarten. Vandaag werd als afsluiting van deze actie door een vertegenwoordiging van alle scholen, de flessen ingeleverd bij Plus Blankhorst die belangeloos medewerking verleende aan de actie en waar ook flessenbonnen gedoneerd konden worden. “Op dit moment is het totale bedrag nog niet bekend maar we hopen dat het rond de 150 euro zal liggen”, vertelt Brenda.