Locatie kindcentrum nu definitief

Dronefoto: Gerrit Smit

De raad heeft gisteravond unaniem een klap gegeven op de definitieve locatiekeuze voor het nieuw te bouwen kindcentrum op de huidige locatie van Obs de Zwaluw. Voorafgaand aan het agendapunt spraken Ralf Dwars, bestuurder van de Stichting Marcant – BSV namens de gezamenlijke schoolbesturen en de betrokken kinderopvang en Wilma Koop, leerkracht van basisschool de Welp en tevens deel uitmakend van de MR van de betreffende school. Met name de inbreng van laatstgenoemde zorgde voor enig schrikeffect in de raad. In haar betoog noemde zij de huidige verkeersveiligheid rondom de Zwaluw belabberd en gevaarlijk en werd ABZ als een vervuilende fabriek neergezet. Op de vraag van de PvdA of basisschool de Welp zou afhaken wanneer niet aan de eisen tegemoet zou worden getreden gaf zij als antwoord; “Nee, dat denk ik niet maar we willen wel dat de raad, het college scherp blijft volgen”. 

Hoewel de MR scherpe criteria heeft aangeleverd voorafgaand aan de raadsvergadering met name met betrekking tot de verkeersveiligheid kon de wethouder gisteravond niet aangeven of dit past in het financieel plan. Het programma van eisen is met elkaar vastgesteld en geldt op dit moment als uitgangspunt om de besprekingen in te gaan met drie consortia waarvan er uiteindelijk 1 als innovatiepartners bij het kindcentrum betrokken zal worden. Tevens sprak wethouder van Zwanenburg uit dat er 635.000 euro nodig is om de huidige Zwaluw en Kinderopvang als blok op een andere plek te huisvesten ten tijde van de bouw. Binnenkort zal de raad geïnformeerd worden over het tijdspad.