Jubileumreceptie Bilderdijk 150 jaar

Zaterdag 11 november 2017 is het exact 150 jaar geleden dat in Markelo de Rederijkerskamer Bilderdijk werd opgericht. Afgelopen maanden werd hieraan al aandacht gegeven door onder meer de voorstelling ‘Willem Bilderdijk en de paarse kralen’ opgevoerd door de jeugdgroep van de toneelvereniging. Bilderdijk schreef hiervoor zelf het verhaal. Eind februari volgde een speciaal magazine over de rijke 150-jarige historie van Bilderdijk. Dit magazine werd verspreid onder leden, donateurs en bezoekers van de voorstellingen. Vervolgens werden vier geweldige jubileumvoorstellingen van Café Jubilee opgevoerd, waarin voor alle nog actieve Bilderdijk-leden, een rol was weggelegd. Om het jubileumjaar passend af te sluiten wordt op zaterdag 11 november een jubileumreceptie voor genodigden gegeven. Leden, oud leden, donateurs, zusterverenigingen en diverse andere instanties hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen. Hoewel enorm veel zorg is besteed aan het achterhalen van zoveel mogelijk adressen, kan het zijn dat enkele oud leden geen uitnodiging hebben ontvangen. Het bestuur van Bilderdijk geeft aan dat ook deze leden uiteraard van harte welkom zijn op de jubileumreceptie die wordt gegeven bij De Haverkamp in Markelo.