Minder bouwkavels Markelo

Ondanks ruim 150 belangstellenden op de wachtlijst voor een bouwkavel in Markelo wordt het aantal kavels in de plannen van de gemeente elk jaar minder en schuift het moment van uitgifte ook steeds verder op. Waar in 2014 nog sprake was van 100 uit te geven kavels op De Esch III vanaf 2015 is het aantal vorig jaar al bijgesteld naar maximaal 50, waarbij nu zelfs aantal punt van discussie is tussen gemeente en provincie. In de meest recente perspectiefnota verwacht de gemeente volgend jaar te starten met de ontwikkeling van de duurzame wijk en de eerste kavels pas in 2019 uit te gaan geven. Naast minder kavels op De Esch III moet ook op andere plekken in Markelo het aantal woningen naar beneden worden bijgesteld.

In het woningbouwprogramma 2015-2025 stonden namelijk ook 35 woningen gepland op de plek waar nu De Welp en De Zwaluw staan. Daar de school mogelijk op de plek van De Zwaluw gaat komen zal dat aantal waarschijnlijk ook naar beneden gaan, ook de 2 geplande woningen aan het Burgemeester de Beaufortplein zijn door de vestiging van de sportschool van Frans Berghuis op de beoogde locatie komen te vervallen.

Aan de Hemmelweg worden wel 3 woningen gebouwd. De beschikbare kavels zijn in de eerste helft van dit jaar verkocht dan wel in erfpacht uitgegeven. Ook het plan voor de 3 woningen aan de Roosdomsweg heeft van de Raad van State groen licht gekregen. Verder verwacht de gemeente dat er aan de A. ten Hovestraat nog 8 woningen worden gerealiseerd en dat zelfs dit jaar nog, de ruimtelijke procedure voor dit plan zal worden opgestart.