Mogelijk tegemoetkoming breedband buitengebied

De aanleg van de glasvezelnetwerken van Cogas en Delta in het buitengebied van Markelo is op dit moment in volle gang. Bij 96% van de huishoudens in het buitengebied van Hof van Twente wordt glasvezel aangelegd door Cogas, 4% vallen onder de zogenaamde ‘maatwerkadressen’. In Markelo vallen hebben een deel van deze maatwerkadressen gekozen voor een aansluiting van Delta of voor het met extra kosten aanleggen van een aansluiting door Cogas. Veel bewoners en ondernemers die zijn volgens de gemeenteraad niet in de gelegenheid de forse bijdrage te betalen. Op verzoek van de raad is het college nu met een voorstel gekomen waarin men een bedrag van € 300.000 beschikbaar wil stellen als tegemoetkoming voor de aanleg van breedband in het buitengebied. Het voorstel staat voor behandeling op de agenda voor de raadsvergadering van 11 juli aanstaande.

Inwoners van het buitengebied van Markelo konden bij Cogas een glasvezelaansluiting aanvragen door een abonnement af te sluiten bij een dienstaanbieder en daarnaast te verklaren maandelijks € 9,95 aan Cogas te betalen voor de aansluiting. Voor de maatwerkadressen komt daar nog een eigen bijdrage bovenop die kan variëren van enkele honderden euro’s tot tienduizenden euro’s. In het gebied waar Delta adressen aansluit konden bewoners voor € 675,00 een aansluiting in de woning krijgen.

In het voorstel van het college voor de tegemoetkoming betreft gaat het volgens het voorstel om ongeveer 100 adressen. De regeling waar de gemeenteraad 11 juli over moet gaan besluiten bevat een gestaffelde bijdrage voor het realiseren van een breedbandaansluiting voor alle verblijfsobjecten die geregistreerd staan in de Basisadministratie gebouwen van de gemeente Hof van Twente. Om gebruik te maken van de regeling mag op de betreffende locatie volgens het voorstel per 1 juli 2016 nog geen breedband-voorziening aanwezig zijn.