Plein blijft droom

Dit droombeeld is zeker in 2017 nog geen werkelijkheid

De berichtgeving over het motorcrossplein van afgelopen donderdag was een 1 april grap. Veel lezers hadden dit natuurlijk direct door, maar het idee – dat wel degelijk uit de koker van Mar-Jan Pullen kwam – was wel iets dat oorspronkelijk kenbaar is gemaakt bij de heren van Plan Mooi Markelo. Pullen heeft Willem Niessink bereid gevonden een impressie te maken van zijn droombeeld. Niet alleen het beeld van Pullen is een droombeeld, ook de impressie van Plan Mooi Markelo is een droombeeld, zo zal het plein er na de realisatie van fase 1 t/m 4 er zeker nog niet uitzien. De huidige bebouwing zal volgens Gerard ter Hofte en Iljits IJsebrands  uitsluitend wind- en waterdicht worden gemaakt.

Dit laatste wordt ook bevestigd door de gemeente Hof van Twente. Volgens de gemeente loopt het project zowel financieel als qua planning op schema. Het grootste deel van het nieuwe plein dat de eerste fase is van de uitvoering kan in juli in gebruik worden genomen. De bebouwing, het resterende deel van het plein en beplanting (fase 2 t/m 4) worden volgens de gemeente dit jaar ook afgerond. Daarna is het volgens de gemeente aan Stichting De Kaasfabriek Markelo om het gebouw gebruiksklaar te maken voor eventuele gebruikers en realisatie van de specials. Stichting De Kaasfabriek Markelo voert volgens de gemeente op dit moment gesprekken met potentiële gebruikers. Een aantal van de mogelijke gebruikers zelf geven aan dat ze nauwelijks contact hebben met de stichting en ook niet worden geïnformeerd. De stichting heeft dus nog een hele weg te gaan.