ABZ toch voor Plan Mooi Markelo

Naast de zichtbare en hoorbare vorderingen rondom De Kaasfabriek vond er afgelopen weken ook overleg plaats tussen ABZ Diervoeding en gemeente Hof van Twente. Aanleiding was de door de diervoederproducent ingediende zienswijze. Waar de diervoederproducent eerder nog op meerdere punten moeite leek te hebben met het bestemmingsplan blijkt het nu niet meer dan een storm in een glas water te zijn geweest. De gemeente komt het bedrijf met een kleine aanpassing tegemoet door geen ‘logies’ toe te staan. “Op basis hiervan en de beantwoording in de zienswijzennota trekt ABZ Diervoeding de zienswijze in en heeft geen aanleiding om tegen de vaststelling van het bestemmingsplan in beroep te gaan”, aldus directeur Marcel Roordink in een brief aan de gemeenteraad.

In de brief geeft Roordink aan dat de zienswijze mogelijk de indruk had gewekt dat ABZ Diervoeding tegen het plan was, maar het bedrijf was voorstander van een goede herontwikkeling van de plek. Plan Mooi Markelo is volgens Roordink een goed voorbeeld van hoe gezamenlijk gewerkt kan worden aan een mooi eindresultaat en dat is volgens hem een compliment voor heel Markelo.

De verantwoordelijk wethouder voor Plan Mooi Markelo Harry Scholten is blij dat de ziens wijze van tafel is met de kleine aanpassing: “Dit staat de ontwikkelingen voor Plan Mooi Markelo niet in de weg. Gezien de gevoeligheid van deze locatie is dit geen onlogische aanpassing. Er zijn genoeg andere locaties in het centrum van Markelo waar dit eventueel wel zou kunnen als daar gegadigden voor zijn.” Het ontwerpbestemmingsplan wordt aanstaande dinsdag behandeld in de gemeenteraad.