ABZ trapt op rem bij Kaasfabriek

Foto: Gerrit Smit

ABZ Diervoeding heeft met een zienswijze op het bestemmingsplan voor de herinrichting van het, naast haar fabriek liggende voormalige Cobercoterrein, aangegeven dat het plan niet verenigbaar is met de industriebestemming van haar fabriek. Volgens de diervoederproducent zou er onder meer onderzoek moeten worden gedaan naar de milieueffecten van de mogelijke bierbrouwerij en evenementen zoals de kermis en tent tijdens het Dorpsfeest. Volgens directeur Marcel Roordink wil men de realisatie van de plannen niet vertragen. Roordink “We willen alleen maar dat het bestemmingsplan-technisch, op papier goed geregeld wordt”. Desondanks bestempelt de diervoederproducent de in de plannen meegenomen uitkijktoren in haar zienswijze als ‘ongewenst’.

Volgens de veevoederproducent is het bestemmingsplan te ruim. “Wij benoemen in onze zienswijze een aantal voorbeelden waaruit blijkt dat een dergelijke ruime bestemming kan conflicteren met de naastgelegen industriebestemming. In grote lijn denken wij dat de gemeente in het nieuwe bestemmingsplan meer ruimte biedt, dan voor de realisatie van het Plan Mooi Markelo benodigd is. Wij verwachten dat we op basis van onze zienswijze, gezamenlijk tot een goede oplossing kunnen komen,” aldus Roordink.

Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat de gemeente ondanks het bezwaar verwacht dat het bestemmingsplan in de gemeenteraad van 14 februari 2017 wordt besproken en kan worden vastgesteld. Daarna ligt het plan nog zes weken ter inzage. In het meest positieve scenario kan het bestemmingsplan in april onherroepelijk zijn en kan dan ook een vergunning voor realisatie van de plannen worden verleend. Na onherroepelijk worden van de bestemming kan Stichting De Kaasfabriek Markelo concreet met huurders of gebruikers aan tafel om afspraken vast te leggen. Tot die tijd zal de stichting alleen oriënterende gesprekken voeren.

De realisatie van het plein staat overigens los van de bestemmingsplanprocedure en loopt volgens Gerard ter Hofte volgens planning. “Voor de zomer willen we het plein af hebben,” aldus ter Hofte namens de coöperatie Snelkookplan die samen met de gemeente verantwoordelijk is voor de realisatie. Voordat het gat dat nog aanwezig is in het plein dicht wordt gegooid moet men nog een keuze maken over de opvang van regenwater. Ter Hofte verwacht dat de uiteindelijke opvang van regenwater op het dak van De Kaasfabriek kan worden gerealiseerd.