Veel scepsis rondom Kaasfabriek

sdkm03Definitief ontwerp Plan Mooi Markelo, Advirens/StadLandWater

Dinsdagavond werd bij De Haverkamp een informatieavond gehouden voor belangstellenden voor De Kaasfabriek. Ruim 130 mensen kwamen af op de avond die met name was bedoeld om betrokkenen te informeren over de voortgang en planning. Uit de zaal bleek dat er bij mogelijke huurders, betrokken bewoners en zelfs mensen uit de initiatiefgroep veel vragen waren rondom de plannen. Ook werd er kritiek geuit op de huidige bouwput en communicatie naar buiten. Voor dit laatste beloofde Wim van Tiel namens de stichting De Kaasfabriek Markelo al tijdens zijn welkomstwoord beterschap. Volgens de huidige planning zou de basisinrichting van het terrein in het meeste positieve scenario in het najaar van 2017 afgerond zijn.

Dit leidde bij een van de mogelijke huurders van een ruimte in het gebouw tot teleurstelling. Deze mogelijke huurder had in een vroeg stadium te kennen gegeven uiterlijk 2017 zijn intrek te willen nemen in het gebouw en dat een later moment voor hem geen optie zou zijn. Ook Henk Bussink van de Stichting Dorpsfeest Markelo heeft zijn zorgen rondom de planning. Zo loopt er rondom de invulling van de Dorpsfeesttent op het plein nog enige discussie, omdat bepaalde nieuwe elementen in het plein mogelijk een belemmering vormen voor de tent. Wethouder Harry Scholten heeft tegenover Maarkelsnieuws aangegeven dat het verplaatsen van een bankje of een muurtje geen probleem hoefde te vormen om de tent er te kunnen plaatsen.

Maar tijdens de avond ontstonden ook nieuwe ideeën voor invulling van de voor bijna 1.400 m² verhuurbaar vloeroppervlakte in De Kaasfabriek Markelo. De ruimten en locatie bieden volgens een aantal ondernemers unieke mogelijkheden voor vernieuwde concepten.

Stichting De Kaasfabriek Markelo is in de zomer ontstaan als exploitant van de ruimten en het plein. Na een verhuizing uit Markelo heeft voorzitter Wim van Tiel de hamer inmiddels overgedragen aan Martin Verbeek. Verbeek hoopt een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de verfraaiing van het gebied van de voormalige Cobercofabriek. De stichting bestaat naast Verbeek verder uit Frank Leensen, Arjan Eertink, Marian Waanders, Niek Brands, Dorien Klein Teeselink, Richard Landuwer en Gerrie Dennissen.

sdkm01Wim van Tiel en Martin Verbeek