Markelo aan zet bij De Kaasfabriek

Plan-Mooi-Markelo-Atelier-0Impressie: Atelier 007

Na enige tijd ogenschijnlijke radiostilte slaat Plan Mooi Markelo weer op de trom. Samen met Stichting De Kaasfabriek Markelo organiseert men 13 december een informatieavond voor belangstellenden. Nu de sloop is afgerond rijst bij menig Markeloër de vraag: “En nu?” Dat laatste is aan Markelo zelf. Volgens wethouder Harry Scholten heeft de gemeente gezorgd dat de basisinrichting wordt gerealiseerd dankzij een bijdrage van ruim 1,5 miljoen euro, maar moeten de overig benodigde gelden – in maart van dit jaar geraamd op 220.000 euro – echt uit Markelo zelf komen. Hierin heeft de nieuwe stichting De Kaasfabriek Markelo een belangrijke rol.

Stichting De Kaasfabriek Markelo zal na realisatie verantwoordelijk zijn voor de exploitatie van de gebouwen en het terrein rondom De Kaasfabriek, zoals Plan Mooi Markelo gaat heten. Hierin zijn de eerste stappen gezet door gesprekken met belangstellenden. Een aantal belangstellenden had zich al in een vroeg stadium gemeld, waardoor specifieke bedrijven al konden worden meegenomen in het bestemmingsplan.

sfeerbeeld-2-(006)Impressie: Atelier 007

Deze en nieuwe belangstellenden wil men bijpraten in een gezamenlijke avond bij De Haverkamp op dinsdag 13 december vanaf 19.30 uur. Hierin zullen Gerard ter Hofte en Iljits IJsebrands een presentatie geven over de (uitvoerings)plannen en zal Berryl Michel vanuit haar functie als accountmanager bedrijven van de gemeente aangeven hoe de gemeente als verbindende schakel zou kunnen fungeren tussen ondernemers en De Kaasfabriek Markelo. Naast deze partijen zullen ook medewerkers van de Rabobank en Regiobank aanwezig zijn voor financiële vragen.