Mogelijk sportschool en brouwerij in De Kaasfabriek

Kaasfabriek - Gerrit Smit (1)Sloopwerkzaamheden, foto: Gerrit Smit

Een streekproductenwinkel, sportschool en een bierbrouwerij zijn 3 concrete plannen voor in De Kaasfabriek. Dat blijkt uit de stukken bij het ontwerpbestemmingsplan voor de locatie van de voormalige Coberco fabriek aan de Grotestraat 2. Volgens bronnen die betrokken zijn bij de plannen had ABZ Diervoeding haar bedenkingen bij een aantal van de nieuwe functies. Uit een onderzoek blijkt echter dat de sportschool, streekproductenwinkel en bierbrouwerij ABZ Diervoeding niet zou belemmeren in de in haar vergunning vastgelegde bedrijfsvoering. Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf vandaag ter inzage.

PPM-Plan Mooi Markelo- kaaspleinSfeerimpressie Plan Mooi Markelo

Realisatie van Plan Mooi Markelo was binnen het geldende bestemmingsplan niet mogelijk. Voor de nieuwe functies wordt naast de concrete plannen gedacht aan dienstverlenende bedrijven, kantoren en detailhandel in de bebouwing die is blijven staan. Het overige deel van het terrein zal worden ingericht als een parkachtig centrumgebied. Daarnaast zullen horeca, kermis en evenementen ook mogelijk worden in het nieuwe bestemmingsplan.

Het bestemmingsplan ‘Markelo-West, herziening Grotestraat 2 Markelo’ ligt vanaf vandaag gedurende 6 weken ter inzage op het gemeentehuis en de website van de gemeente, gedurende die termijn kunnen zienswijzen worden ingediend.