Start asbestsanering Coberco

Maarkelsnieuws-ABZ-Coberco (6)

Hoewel het officiële startsein pas in juni staat gepland gaat de sloop van de Cobercofabriek volgende week van start. Sloopaannemer Pongers uit Rijssen zal aanstaande maandag starten met de asbestsanering in het gebouw. Dit duurt ongeveer 5 weken om daarna met het echte sloopwerk te beginnen. Een deel van de fabriekspanden van de voormalige kaasfabriek Coberco blijft staan. Pongers zal overigens daar waar mogelijk, lokale ondernemers bij de sloop inschakelen die hiermee een positieve bijdrage leveren aan de centrum-ontwikkeling van Markelo. Het hele slooptraject van de fabriek duurt ongeveer tot eind september dit jaar. De sloopaannemer zal tijdens de sloopwerkzaamheden extra aandacht besteden aan veiligheid en het voorkomen van overlast door stof en geluid. Eind augustus zal er een korte pauze worden ingelast om ruimte te maken op het Kaasplein voor de kermis tijdens het jaarlijkse Dorpsfeest Markelo.

Inmiddels zijn de eerste voorbereidingen al getroffen waaronder ook het kappen van de bomen (zie bovenstaande foto) die tegen het gebouw aan stonden. Maandag zal er gestart worden met asbestsanering en op 10 juni om 14.00 uur zal het officiele startsein gegeven worden waarbij gedeputeerde van de Provincie, mevrouw van Haaf en wethouder Harry Scholten aanwezig zullen zijn. Inwoners en bedrijven zijn van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Nadat de sloop eind september is afgerond wordt begonnen met de aanleg van het nieuwe centrumgebied.