Plan Mooi Markelo van start

Het lijkt nu dan toch te gaan beginnen: de sloop van de voormalige kaasfabriek Coberco en het begin van de aanleg van het nieuwe plein. De voorbereiding voor PlanMooiMarkelo zijn al lange tijd in volle gang en de gemeenteraad heeft op 22 maart een positief besluit genomen over de plannen. Goed nieuws dus voor alle mensen die meegewerkt hebben aan het tot stand komen van deze plannen. Het eerste dat nu gaat gebeuren, is de sloop van een deel van de fabriekspanden, de start staat gepland voor eind mei. De omwonenden zijn in januari bijgepraat over alle plannen. De sloopwerkzaamheden zullen ongeveer drie maanden gaan duren en hierbij blijft een deel van het pand staan.Tijdens het slopen van de panden besteedt de gemeente extra aandacht aan veiligheid en het voorkomen van overlast door stof en geluid. Het deel van de fabriek dat blijft staan, wordt bestemd voor ondernemers die een link hebben met recreatie en toerisme. De exacte invulling van het gebouw komt op een later tijdstip aan de orde. Planning is om de sloop in september af te ronden en daarna te beginnen met de aanleg van het nieuwe centrumgebied.

Maarkelsnieuws-ABZ-Coberco (4)

Een projectteam werkt de schetsplannen verder uit voor wat betreft de bouw en de inrichting van het plein. Uitvoering van de plannen wordt mogelijk gedaan door lokale ondernemers. Als er ondernemers zijn met speciale wensen of goede ideeën, kunnen deze gemeld worden bij de gemeente. Inmiddels hebben zich meerdere geïnteresseerden gemeld bij de gemeente voor exploitatie van (een deel van) het gebouw.  Meer informatie is te vinden op de website van PlanMooiMarkelo.