Kosten Plan Mooi Markelo ruim 1,7 miljoen

Atelier007-P1426-3D_v4-na-sVerwachtingsbeeld Plan Mooi Markelo najaar 2016, beeld: Atelier007

De realisatie van Plan Mooi Markelo zoals het eind september vorig jaar bij De Kroon werd gepresenteerd zal naar verwachting ruim 1,7 miljoen euro gaan kosten. Zo blijkt uit voorstel voor de herinrichting van het voormalige Cobercoterrein welke 22 maart aanstaande in de gemeenteraad zal worden besproken. Oorspronkelijk had de gemeenteraad inclusief een bijdrage van 250.000 euro van de Provincie Overijssel een financiering van 1 miljoen euro beschikbaar gesteld. Voor de basisinrichting van het plan is echter al een te kort ontstaan van 250.000 euro, daarnaast zorgt het gewenste behoudt van een deel van de fabriek voor een extra tekort van 265.000 euro. Voor de aanleg van een aantal extra’s in het plan zoals bijvoorbeeld een podium, uitkijkpunt en speelelementen is daarbovenop een bedrag geraamd van 220.000 euro.

vogelvlucht Mark ter HofteHet plan met de extra’s

Voor de realisatie van deze extra’s zal de gemeente samen met de initiatiefgroep op een later moment nog op zoek gaan naar alternatieve financieringsvormen. De andere twee bedragen worden door het college nu voorgelegd aan de gemeenteraad om deze bedragen al voor de Kadernota 2017 ten laste te brengen van de reserve majeure projecten. Mocht de gemeenteraad pas bij de Kadernota 2017 groen licht willen geven voor deze bedragen zou de sloop met 4 of 11 maanden kunnen worden vertraagd.

De gemeenteraad zou ook kunnen besluiten om het extra tekort van 265.000 euro voor behoud van een deel van de fabriek niet toe te kennen, echter is het proces van Plan Mooi Markelo met behoud van een deel van de fabriek vorig jaar met veel steun vanuit Markelo doorlopen. Het college verwacht minder draagvlak voor de herinrichting van het Cobercoterrein indien een deel van de fabriek niet behouden blijft. Ook wordt het met het behoud van een deel van de fabriek een bufferzone gecreëerd met ABZ Diervoeding.

Bij groen licht dit voorjaar is de verwachting dat de sloop dit najaar is afgerond. Eind december sprak wethouder Harry Scholten de verwachting uit dat volgende maand de sloopwerkzaamheden zouden kunnen beginnen, de realisatie stond voor de zomer van 2016 gepland.

De initiatiefgroep Plan Mooi Markelo roept Markeloërs overigens op om de raadsvergadering van 22 maart op de publieke tribune bij te wonen om hiermee het draagvlak in Markelo voor het plan te tonen aan de raadsleden.