College akkoord met nieuwbouw Sjouke Dijkstra

Eindelijk positief nieuws voor Autobedrijf Sjouke Dijkstra. Ondanks de bezwaren van onder meer de Provincie Overijssel heeft het college deze week besloten, wanneer de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen afgeeft, de omgevingsvergunning voor de nieuw te bouwen garage met showroom aan Rijssenseweg te verlenen. Door groei van het bedrijf is Sjouke Dijkstra al sinds 2006 bezig met de herhuisvesting van zijn gelijknamige autobedrijf en is in 2011 het perceel aan de Rijssenseweg verworven. Het college is nu – 10 jaar verder – overtuigd dat Sjouke Dijkstra een lokaal geworteld bedrijf is dat niet te verplaatsen is naar een andere kern en wil nu dan ook de vergunning voor de nieuwbouw verlenen.

Autobedrijf Sjouke Dijkstra is sinds 1995 gevestigd aan de Holterweg in Markelo. Het bedrijf maakte een dusdanige groei door dat vanaf 2006 actief gezocht werd naar een alternatieve locatie in Markelo om zich te kunnen vestigen. De gemeente gaf in het begin aan dat het sterk aan Markelo gebonden autobedrijf maar moest verhuizen naar Zenkeldamshoek in Goor. Na jaren discussie over het mogelijk ontwikkelen van een bedrijventerrein door de gemeente werd door de toenmalige wethouder Sijbom te kennen gegeven dat de ontwikkeling van de uitbreiding van het bedrijventerrein op particulier initiatief moest plaatsvinden. Sjouke Dijkstra heeft in 2011 hierop een stuk grond verworven op die plek.

afbeelding2Het inrichtingsplan van Advirens

Op 5 september 2012 is er een omgevingsvergunning aangevraagd voor de bouw van een garage met showroom. Op basis van een projectbesluit zou de gemeente medewerking aan het plan kunnen geven, omdat het bouw niet past in het geldende bestemmingsplan. De gemeenteraad dient hiervoor een verklaring van geen bedenkingen af te geven. Het college geeft in haar voorstel richting de gemeenteraad aan dat het plan niet in strijd is met de structuurvisie van Markelo uit 2010 en de bedrijventerreinenvisies uit 2011 en 2014.

De Provincie Overijssel is overigens tegen het nieuwbouwplan omdat er volgens het collegevoorstel geen goedgekeurde bedrijventerreinenvisie zou zijn binnen de gemeente Hof van Twente. Het college denkt hier anders over en is van mening dat de bouw van de autogarage met showroom op deze locatie niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening.

Met het verlenen van de omgevingsvergunning lijkt de verhuizing van Autobedrijf Sjouke Dijkstra na 10 jaar eindelijk een stap dichterbij te zijn gekomen.