Bestuurswisseling bij Dorpsfeest Markelo

Tijdens de jaarlijkse najaarsvergadering van de stichting Dorpsfeest Markelo werd gisteravond teruggekeken op een zeer geslaagd Dorpsfeest 2014. In de najaarsvergadering stonden de bestuursleden die afscheid namen centraal. Na jaren trouwe dienst en maximale inzet werd afscheid genomen van André Pinkert (voorzitter optochtcommissie) en Alfred Brinker (buurtvertegenwoordiger de Esch) Zij hebben een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkelingen en verbeteringen van het Dorpsfeest in de afgelopen jaren en werden bedankt voor hun inzet. In het slotwoord bedankte André alle vrijwilligers van het Maarkelsfeest. “In 6 jaar heb ik veel contacten opgedaan en veel geleerd. Als je probeert om enthousiast over te komen krijg je hier ook veel enthousiasme voor terug. ” Alfred was helaas door persoonlijke omstandigheden niet aanwezig. Als nieuwe leden werden benoemd : Ans van Hinte (voorzitter optochtcommissie) en Gerrit Veltkamp Rijssenseweg (vogelschietcommissie).

20141009Ans

De vertrekkende voorzitter van de Optochtcommissie André Pinkert met zijn opvolger Ans van Hinte

Omdat de buurten de basis zijn van het Dorpsfeest, verwacht de Stichting Dorpsfeest een tweezijdige informatiestroom van de buurtvertegenwoordigers. Het is de bedoeling dat zij de wensen, commentaren en ideeën van de buurten inbrengen in de Dorpsfeest vergaderingen en de informatie vanuit die vergaderingen kenbaar maken aan hun buurtgenoten. De nieuwe leden zijn erg enthousiast en brengen zowel veel ervaring mee vanuit diverse Markelose verenigingen als ook beroepsmatige kennis. De Stichting Dorpsfeest is blij dat de meeste buurten van Markelo hiermee vertegenwoordigd zijn en dat ze deze nieuwe leden bereid hebben gevonden mee te werken aan het Machtig Mooie Feest. Zonder vrijwilliger is er geen Maarkelsfeest.