Voorstel aankoop Cobercofabriek met brede steun aangenomen

In de gemeenteraadsvergadering van vanavond is het voorstel voor de aankoop van de voormalige Cobercofabriek aangenomen. Alle fracties waren voorstander van aankoop van het terrein ten behoeve van de realisatie van een plein in het centrum van Markelo. Hannie Rohaan van Gemeente Belangen had wel graag een aanpassing gezien waarbij de reservering van 1.000.000 euro ten behoeve van aankoop, sloop, sanering en terreininrichting niet zou worden ingeruild tegen de reserve voor de randweg, zoals donderdag reeds aangekondigd op Maarkelsnieuws.nl, maar stemde toch voor het voorstel. Nel Hilbrink van de PvdA gaf in een toelichting aan dat de leefbaarheid van Markelo op dit moment meer gediend is met de aankoop van de fabriek dan met een randweg. Iedere fractie was erg content over het slagvaardige optreden van wethouder Meulenkamp. De wethouder heeft hiermee het mandaat gekregen de koopovereenkomst aan te gaan met de huidige eigenaren, die tegenover Maarkelsnieuws.nl aangeven er inhoudelijk uit te zijn met de gemeente.

20140822 kaasfabriek2