Gemeente wil melkfabriek kopen voor centrumplein

Na berichten over een mogelijke doorstart van een deel van de horeca activiteiten van Bill’s Bar nu een positief bericht over de voormalige opslagplek van de ter ziele gegane horecagelegenheid. De gemeente Hof van Twente wil een centrumplein creëeren op de plek van de voormalige Coberco fabriek, dat momenteel nog in eigendom is van de voormalige eigenaren van Bill’s Bar. De fabriek viel buiten het faillissement en de verpauperde indruk door de langdurige leegstand en afscherming met bouwhekken is de gemeente een doorn in het oog. Volgens de gemeente kan er met de eigenaar overeenstemming worden bereikt, echter lijkt die er nog niet te zijn. De eigenaren zelf wilden tegenover Maarkelsnieuws.nl niet reageren. De gemeenteraad is voorgesteld een budget voor aankoop, sloop en herinrichting beschikbaar te stellen van € 1.000.000. Als de gemeenteraad hiermee op 30 september in kan stemmen, dan wordt een definitieve beslissing genomen door het college van burgemeester en wethouders. Na mogelijke aankoop wil het college de inwoners van Markelo  zoveel mogelijk betrekken bij de planvorming. Op social media worden al ideeën geuit over mogelijkheden op het nieuwe plein: plek voor Dorpsfeesttent, de jaarlijkse Fokveedag, activiteiten Koningsdag of de wekelijkse markt.

20140822 kaasfabriek1