Bestuurswisselingen MTV’65 en SEOG

Op de Algemene Ledenvergadering van tennisvereniging MTV’65, die gisteravond plaatsvond, vonden maar liefst vier bestuurswissels plaats. Het bestuur van MTV’65 en het SEOG (Stichting Exploitatie en Onderhoud Gebouwen) namen afscheid van enkele gewaardeerde bestuursleden en verwelkomden nieuwe gezichten.

Bestuurswisseling MTV’65
Een van de veranderingen was het vertrek van Nancy Rebergen uit het bestuur van MTV’65. Na maar liefst tien jaar trouwe dienst als secretaris, droeg zij het stokje over aan Dewy Blankhorst. Nancy heeft gedurende haar tijd bij de club een belangrijke rol gespeeld bij de viering van het 50-jarige jubileum en de verbouwingen van het clubhuis en de kantine. Voorzitter Wilma Tempelman bedankte Nancy namens de club en de bestuursleden en zette haar in het zonnetje voor haar waardevolle bijdragen.

Bestuurswisselingen SEOG
Daarnaast vond er ook een verschuiving plaats binnen het SEOG, de stichting die verantwoordelijk is voor het vastgoed en de exploitatie van de tennisclub. Maar liefst drie bestuursleden, Chiel Kors, Henny Oling en Henk Altena, namen afscheid en droegen hun functies over aan Ben Brok, Martin Leferink en Mike Mansveld. Ook deze heren werden tijdens de vergadering geëerd door voorzitter Wilma Tempelman.

Henk Altena benoemd tot erelid van MTV’65
Een bijzondere vermelding was er voor Henk Altena, die gedurende meer dan 25 jaar een prominente rol binnen MTV’65 heeft vervuld. Hij was van 1996 tot 2002 voorzitter van de tennisvereniging, waarna hij direct overstapte naar het voorzitterschap van het SEOG. Henk heeft zich onvermoeibaar ingezet voor de club en werd tijdens de Algemene Ledenvergadering benoemd tot erelid van MTV’65. Als blijk van waardering mocht hij een bord onthullen waarop de ereleden van de vereniging worden vermeld. Dit bord krijgt een prominente plek binnen de kantine.