Informatiemarkt aanpak onveilige spoorwegovergangen

Impressie ProRail nieuw voetgangerstunnel Herikervleirweg/Stokkumervliegweg

Op woensdag 14 juni zullen ProRail en de gemeente Hof van Twente gezamenlijk een informatiemarkt organiseren om de aanpak van de onbeveiligde spoorwegovergangen in Markelo en rest van de gemeente te bespreken. Tijdens dit inloopmoment tussen 17.00 en 20.00 uur in de hal van het gemeentehuis in Goor kunnen inwoners informatie verkrijgen over de verschillende geplande werkzaamheden en krijgen ze de kans om een glimp op te vangen van de toekomstige situatie van deze overgangen. Vertegenwoordigers van ProRail, de gemeente, Routenetwerken Twente en aannemers zullen aanwezig zijn om een toelichting te geven en vragen van de inwoners te beantwoorden.

Momenteel bevinden zich in de gemeente acht openbare Niet Actief Beveiligde Overwegen (NABO). In de tweede helft van 2023 zullen al deze overwegen worden aangepakt, waarvan twee in Markelo. Het betreft de opheffing van de NABO aan de Kooidijk en de NABO op de zijweg Herikervlierweg/Stokkumervlierweg. Ter vervanging van de NABO aan de Kooidijk zal er een voetgangersbrug worden geplaatst, en het fiets- en paardennetwerk zal worden omgeleid via de Stationsweg. Voor de NABO aan de Herikervlierweg/Stokkumervlierweg zal er een voetgangerstunnel worden aangelegd.

Wethouder Harry Scholten is verheugd dat de werkzaamheden binnenkort van start zullen gaan: “We zijn hier al geruime tijd mee bezig. Het besluitvormingsproces is nu afgerond en het is tijd voor de uitvoering om de veiligheid rondom de spoorwegen in Hof van Twente te vergroten.”