onsProat: Vooruit gaan

De tijd is afgelopen nacht een uur vooruit gegaan. Dit geeft veel voordelen, in de maanden maart tot en met oktober maken we optimaal gebruik van het daglicht en bovendien is het ook nog eens goed voor het milieu. Wat zou het toch mooi zijn wanneer we er vanaf vandaag, met z’n allen op vooruit gaan. De ingrijpende gebeurtenissen van de afgelopen jaren zullen toch een keer naar iets positiefs moeten gaan leiden. Laten we ons noaberschap nog meer updaten richting een mooie samenleving.

Met de tijd die vooruit gaat, laten we ook vooruitgang boeken in onze mentaliteit. Laten we afstappen van verdeeldheid en ons richten op samenwerking en solidariteit. Laten we leren van onze fouten en de lessen die we hebben geleerd, in praktijk brengen.

We hebben gezien hoe de gezondheidszorg onder druk staat en hoe belangrijk het is om deze sector te ondersteunen. We hebben gezien hoe wetenschap en expertise ons kunnen helpen om betere beslissingen te nemen en problemen op te lossen. We hebben gezien hoe kwetsbaar we zijn en hoe belangrijk het is om veerkrachtig te zijn en ons aan te passen aan veranderingen.

Maar bovenal hebben we gezien hoe belangrijk het is om verbonden te zijn. Verbonden met onze dierbaren, onze noabers en onze gemeenschap. Laten we deze verbondenheid versterken en ons richten op wat ons verenigt in plaats van wat ons verdeelt.

We gaan vooruit, en dat is iets om te vieren. Laten we deze vooruitgang omarmen en ons richten op een toekomst waarin we samenwerken om een betere wereld te creëren voor onszelf en voor toekomstige generaties. Laten we ons richten op vooruitgang die gebaseerd is op inclusiviteit, duurzaamheid en sociale rechtvaardigheid.

Laten we vooruitgaan, niet alleen met de tijd, maar ook met onze gedachten, onze acties en onze mentaliteit. We hebben veel geleerd, laten we deze lessen omzetten in positieve verandering en vooruitgang.

Fijne zondag,

Robin