Bestuurswisselingen ‘De Fanfare’

Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van muziekvereniging De Fanfare heeft de nieuwe bestuurssamenstelling deze week zijn officiële beslag gekregen. Mieke Leeftink werd bedankt voor haar inzet de afgelopen 3 jaar als penningmeester. Een lastige periode met de coronajaren, echter haar inzet en nauwkeurigheid bleef onverminderd groot. Algemeen bestuurslid Marijke Vosman neemt de taken van haar over en is daarmee de nieuwe penningmeester. Bjorn Holterman nam afscheid van de vereniging en 6 bestuurlijke jaren. Ruim 20 jaar was hij spelend lid, altijd present, initiatief nemend en daarmee waardevol voor De Fanfare. Nieuwkomer in het bestuur is Jan Rouweler. Hij neemt de taak van voorzitter op zich. Waar de laatste jaren de Fanfare geen voorzitter had, is deze nu weer aan boord.

In zijn openingswoord gaf Jan aan zich graag samen met de leden in te willen zetten voor een gezonde muziekvereniging. Voor een gezonde vereniging zijn volgens Jan drie zaken van belang. Namelijk de toegankelijk voor een ieder om muziek te maken naar eigen kennen en kunnen, vrijwilligers die er zorg voor dragen dat de vereniging draaiende gehouden wordt en financieel gezond zijn.

Het bestuur van muziekvereniging De Fanfare bestaat na de bestuurswisselingen uit: voorzitter Jan Rouweler, secretaris Iris Scheinck, penningmeester Marijke Vosman en algemene bestuursleden Dinant Dollekamp en Jan Willem Muilerman.

De komende periode gaat het nieuwe bestuur samen met de leden kijken naar de toekomst van de vereniging. Een mooie aanzet daarvoor is al gegeven in het plan ‘visie en toekomst’ welke opgesteld is door 3 betrokken en ervaren leden.