Muzikale invulling kerkdienst met koor Deo Gratias

Het koor Deo Gratias uit Laren (waarin ook een paar mensen uit Markelo meezingen) presenteert op zondag 19 maart 2023 om 10.00 uur in de Martinuskerk haar project “Geloven…hoe dan?”

Het koor presenteert zich met het project ‘Geloven … hoe dan?’ op een andere wijze dan ondersteunend in een kerkdienst. Een uur vullend project, vlotte liederen, van gospels, opwekkingsliederen tot ballads. Begeleid door een band en piano onder leiding van dirigent Wim Rijstenberg. De liederen worden door verbindende teksten, waarbij we dicht bij onszelf blijven, één geheel. Een heel andere beleving van de zondagmorgen dus. Geen dominee, geen organist, maar een project waarbij je kunt genieten van mooie songs en jezelf mag herkennen.

Licht en donker, beide komen voor in het leven van jou en mij. Jezelf leren kennen, wie ben ik en wie is God, twijfelen, hopen: geloven heeft heel veel vormen, die er allemaal mogen zijn. En natuurlijk heel blij worden van zang en muziek.