Eerste stemmen zijn uitgebracht

Het feest van de democratie is weer begonnen. Als stemgerechtigde inwoner van Markelo is het vandaag mogelijk om invloed uit te oefenen op het overheidsbeleid. Dit keer mag je zelfs twee stemmen uitbrengen, zowel voor de Provinciale Staten van Overijssel als het algemeen bestuur van Waterschap Rijn en IJssel of Waterschap Vechtstromen. De stemhokjes zijn vandaag in Markelo te vinden in Sporthal Markelo, Fotostudio Markelo en ’t Gebouwtje in Stokkum. Ook zal een mobiel stembureau vandaag aanwezig zijn bij woonzorgcentrum Anholtskamp.

Met je stem draag je bij aan het vormen van de toekomst van het Waterschap en de Provincie Overijssel. Indirect stem je ook voor de Eerste Kamer. De 75 leden van de Eerste Kamer worden namelijk gekozen door de leden van de twaalf Provinciale Staten. Het is vandaag de kans om het verschil te maken, kom dus naar een van de stembureaus om te stemmen.