onsProat: Onze stem telt mee!

Over minder dan een maand is het zover: de provinciale verkiezingen van 15 maart. Veel mensen lijken deze verkiezingen nog niet echt serieus te nemen, maar toch wil ik u aanmoedigen om uw stem te laten horen. Waarom? Omdat de provincie een belangrijke rol speelt in ons dagelijks leven.

De provincie is verantwoordelijk voor tal van zaken die van direct belang zijn voor ons allemaal. Denk bijvoorbeeld aan de aanleg en het onderhoud van wegen en fietspaden, openbaar vervoer, natuur- en milieubeheer en het stimuleren van economische ontwikkeling in de regio. De provincie heeft dus een grote invloed op de kwaliteit van onze leefomgeving en ons welzijn.

Bovendien kiezen we niet alleen een nieuwe Provinciale Staten, maar indirect ook de leden van de Eerste Kamer. Deze kamer heeft als taak om wetsvoorstellen te beoordelen en goed- of af te keuren. De Eerste Kamer heeft dus invloed op de wetgeving die ons allemaal raakt.

Hoe ons land bestuurt wordt is erg belangrijk. Er is de laatste jaren veel onvrede in ons land ontstaan. Wat voor veel mensen veel onzekerheid oplevert denk hierbij aan de toeslagen affaire, energie crisis, gas crisis, geen bestaansrecht voor de boeren, stikstof uitstoot enzovoort.

Je ziet veel in het nieuws over Den Haag voorbij komen. Soms heb je echt het gevoel dat ze in Den Haag ver van ons als normaal volk af staan… Er wordt langdurig overlegd en het leidt vaak tot niks. Dit zie je bij ons in het dagelijkse leven wel anders, bijvoorbeeld bij alle toneelverenigingen van de buurtschapen en andere toneelverenigingen.

Het toneel is een uniek en levendig onderdeel van de lokale gemeenschap, waarbij de bewoners binnen de buurtschappen succesvol samenwerken om jaarlijks een toneelstuk op te voeren. Een traditie die al decennialang bestaat en elk jaar weer voor veel enthousiasme en saamhorigheid zorgt.

De voorbereidingen beginnen vaak al maanden van tevoren. Er wordt druk gerepeteerd en er wordt gezorgd voor de nodige decorstukken en kostuums. Het toneel is niet alleen een bron van vermaak, het heeft ook een belangrijke sociale functie. Het brengt mensen samen, versterkt de onderlinge banden. Het is een goeie samenwerking tussen toneelgroep, regisseur, souffleur, grimeur en andere vrijwilligers.

Maar nog even terug naar het stemmen. Het is dus belangrijk om uw stem te laten horen op 15 maart. Maar hoe maakt u een goede keuze? Het is verstandig om u goed te verdiepen in de standpunten van de verschillende partijen en te kijken welke partij het beste aansluit bij uw eigen ideeën en belangen. Bedenk daarbij dat het niet alleen gaat om landelijke kwesties, maar juist ook om zaken die direct van invloed zijn op uw eigen leefomgeving.

Kortom, de provinciale verkiezingen zijn belangrijker dan u denkt. Daarbij mogen we dit jaar onze stem uit brengen voor de Waterschapsverkiezingen. Onze stem telt mee voor de toekomst van ons water. Laat uw stem horen en bepaal mede de koers van uw eigen regio en indirect van ons land.

Succes 15 maart en een fijne zondag gewenst!

Robin