Intervisie Zien en Horen breidt gehoorafdeling uit