Omwonenden mogelijke windmolens roepen op tot actie

Nadat eerder plannen in Markelosebroek afketsten voor de realisatie van een windmolenpark langs de Schipbeek vanwege gebrek aan draagkracht zijn er nu plannen voor meerdere windmolens net over de grens in de gemeente Lochem. Omwonenden zijn evenals in 2016 bang voor de gevolgen. In een oproep geven ze aan dat windmolens op deze schaal ongekend zijn in Nederland en dat de windmolens een belangrijke weerslag zullen hebben op gezondheid en productiviteit van mens en dier. Ook zou het gevolgen hebben voor het landschap, dat weer van invloed is op het welbevinden, recreatie en toerisme in Markelo. Samen met de klankbordgroep Belangenvereniging Exel en Omstreken (BEO) Energie roepen een aantal buurtbewoners van Markelosebroek op om donderdag 9 februari vanaf 19.00 uur naar het Kulturhus in Laren te komen voor een ludieke ingetogen publieksactie.

In het Kulturhus in Laren is er die avond een informatieavond over de windmolens door de initiatiefnemers. Inwoners van Markelosebroek en Excel maken zich grote zorgen over de windmolens die bijna twee keer zo hoog zouden moeten gaan worden als de Markelose televisietoren.