Help mee de weidevogels te beschermen

Met de stichting Weidevogels Hof van Twente werkt u samen met vrijwilligers aan het beschermen van weidevogels. U kunt helpen bij het zoeken van nesten met behulp van drones en deze nesten gericht beschermen. Bij de stichting kunt u leren vogels tellen en hoe u met drones kunt werken. Interesse in natuur en vogelbescherming? Stuur een mail naar info@weidevogelshofvantwente.nl voor meer informatie.