Koolmees weer op nummer 1 in Markelo

Dit weekend werd in Nederland de jaarlijkse Nationale Tuinvogeltelling gehouden. Tot nu toe zijn 1,5 miljoen vogels waargenomen door 120.000 deelnemers. De huismus werd met 344.000 waarnemingen het meest geteld. Ook in Markelo werd er weer volop deelgenomen aan het initiatief van de Vogelbescherming Nederland om zo een beeld te krijgen van het aantal en soorten vogels in de Nederlandse tuin. De 46 deelnemers in Markelo hebben tot nu toe 1.120 vogels geteld. De koolmees werd 199 keer waargenomen gevolgd door 143 waarnemingen van de vink en 142 waarnemingen van de pimpelmees.

Het aantal deelnemers in Markelo ligt lager dan in 2022, dit past in het landelijke beeld. In de coronajaren 2021 en 2022 waren er meer deelnemers, maar het aantal ligt nog wel boven het aantal deelnemers voor corona..