Slepp’n en niet brekk’n

Het slepp’n kent een jarenlange traditie waarbij jongeren op 1 januari voordat de zon opkomt, alles wat los staat in het Markelose centrum naar de trappen van Het Beaufort slepen. Dit varieert van bijvoorbeeld tuinstoelen, afvalcontainers, bankjes, fietsen, fietsenrekken, bloempotten tot schaftketen. Het gaat dan ook om voorwerpen die ‘los’ staan en niet vast geankerd zijn zodat het bij slepp’n blijft en geen brekk’n wordt. Nieuwjaarsdag moeten de eigenaren van de spullen, deze zelf ophalen bij het voormalige gemeentehuis van Markelo. De traditie komt waarschijnlijk voort uit het oude volksverhaal waarin Derk met ’n beer centraal staat. Dit oude volksverhaal is een van de verhalen die jaarlijks in de adventstijd door de Markelose Ossenhoornblazers wordt verteld.

Derk met ’n beer
Dit verhaal maakt duidelijk dat men alles voor kerstavond moest opruimen als men niet het slachtoffer wilde worden van Derk met ’n beer. Ouders waarschuwden hun kinderen om speelgoed goed op te ruimen voor kerstavond om te voorkomen dat het speelgoed de volgende dag niet ineens was verdwenen.Twente Milieu neemt maatregelen door de verzamelcontainers voor de jaarwisseling te verwijderen, welke in de eerste week van het nieuwe jaar weer worden terug geplaatst in Markelo.

Nieuwjaarsdag
Nieuwjaarsdag loopt/rijdt menig Markeloër voorafgaand aan het Nieuwjaar winn’n bij familie, even langs Het Beaufort om te kijken wat het resultaat van het slepp’n dit jaar heeft opgeleverd. De eerste spulletjes worden terug gehaald door de rechtmatige eigenaren die vergeten waren om hun afvalcontainer of tuinbankje uit het zicht te zetten. Politie Hof van Twente staat de traditie van het slepp’n oogluikend toe maar waarschuwt om de traditie te bewaren en niet uit te laten monden in brekk’n.

Campagne gebruik en bezit vuurwerk
De politie Hof van Twente voert in de maand december campagne over het gebruik en bezit van vuurwerk. Via meerdere kanalen wordt aandacht gevraagd voor dit onderwerp. De jaarlijks terugkerende traditie slepp’n wordt hierin ook meegenomen. Tijdens de jaarwisseling 2022-2023 is uitsluitend het afsteken van vuurwerk met de categorie F1 en F2 toegestaan. De politie doet een beroep op ouders om toezicht te houden op het gedrag van hun kinderen.