Burgemeester Nauta voorzitter P10

Burgemeester Ellen Nauta is vandaag in Wageningen verkozen tot voorzitter van de P10, het netwerk van 30 plattelandsgemeenten. “Dit is een gedroomde klus voor mij. We gaan samen nog sterker inzetten op de kracht van het platteland,” aldus Ellen Nauta. Zij neemt het stokje over van wethouder Harry Scholten, die de voorzittersrol waarnam na het vertrek van burgemeester Ellen van Selm (destijds Opsterland). 

De P10 bestaat vanaf het nieuwe jaar uit 31 plattelandsgemeenten, verspreid over heel Nederland. Samen delen zij kennis en laten ze de stem van het platteland horen, in de Tweede Kamer en in Europa. Het Algemeen Bestuur van P10 heeft in januari het bespreken van de strategische visie voor de periode 2023-2026 op de agenda staan. Ellen Nauta licht toe: “Het platteland staat volop in de belangstelling. Er moet veel gebeuren en het is de kunst om focus te houden. Met een strategische visie bepalen we waar we wel en niet op inzetten. Duidelijk is dat het Nationaal Programma Landelijk Gebied onze volle belangstelling heeft. Ik kijk ernaar uit hier in mijn nieuwe rol mee aan de slag te gaan!”

Op 15 mei 2013 werd Ellen Nauta geïnstalleerd als burgemeester van Hof van Twente. Als lid van het Europees Comité van de Regio’s en de VNG commissie Europa en Internationaal maakt Ellen Nauta zich hard om de stem van het platteland te laten horen in Europa. Nauta: “Dit is een gedroomde klus voor mij. We gaan samen nog sterker inzetten op de kracht van het platteland. Stad en platteland hebben elkaar hard nodig voor de grote transities op het gebied van klimaat, duurzaamheid en landbouw. Niet vanuit de tegenstelling, maar vanuit de complementariteit is de P10 een onderdeel van de oplossing.”