Provincie zorgt voor extra werk Maarkelse Boake

Een brief van de provincie Overijssel zorgt ervoor dat de Stichting Maarkelse Boake komende tijd met extra werk opgezadeld wordt. Zo heeft de provincie de stichting opgedragen om een zogenoemde Aerius-berekening aan te leveren waaruit de stikstofuitstoot van het paasvuur blijkt. De locatie aan de Zonneweg is binnen 4 kilometer van het Natura 2000 gebied De Borkeld gelegen. Volgens de Wet Natuurbescherming mag het paasvuur geen negatieve invloed hebben op dit gebied en moet dit door de organisatie worden aangetoond met de gevraagde berekening. Afhankelijk van de uitkomst van deze berekening moet blijken of de Maarkelse Boake in 2023 ontstoken mag worden in de weide van Hargeerds aan de Zonneweg of dat er moet worden uitgekeken naar een alternatieve oplossing.

Voor Stichting Maarkelse Boake een flinke klus bovenop het opbouwen van de boake zelf. “We vragen nu de getallen aan de provincie en kunnen dan de berekening maken”, aldus een van de boakebouwers die net als veel Markeloërs hoopt op een gunstige uitkomst.

De zogenoemde Aerius-berekeningen zorgen ook bij grote bouwprojecten voor stagnatie. In Markelo heeft de Wet Natuurbescherming gezien de ligging van de locatie nabij De Borkeld mogelijk ook gevolgen voor het woningbouw in plan Markelo-Noord, zo gaf wethouder Wim Meulenkamp vorige week aan in de raadsvergadering.