Ouderenvereniging helpt bij energietoeslag

De Rijksoverheid heeft afgelopen zomer besloten om de energietoeslag van 800 euro te verhogen naar 1.300 euro. Diegene die al 800 euro hebben ontvangen hoeven geen actie te ondernemen. Zij ontvangen zonder schriftelijke bevestiging het extra bedrag automatisch op het bekende IBAN nummer. Men heeft recht op energietoeslag als het netto-inkomen zonder vakantietoeslag lager of gelijk is aan de normbedragen zoals vermeld op de website van de gemeente Hof van Twente. De Ouderenvereniging Markelo heeft vernomen dat niet iedereen weet of en hoe ze deze energietoeslag kunnen aanvragen en willen dan ook ondersteuning bieden bij de aanvraag.

Een aanvraag voor energietoeslag kan worden gedaan via de website van de gemeente Hof van Twente. Mochten mensen ondersteuning nodig hebben, dan kan men contact opnemen met Gerda Vedders-Vasters van de Ouderenvereniging Markelo op 06-51029818.