Nog cursusplekken in Het Beaufort

Vanaf maandag 3 oktober wordt in Het Beaufort weer gestart met een groot aantal uiteenlopende cursussen. Voor een deel van deze cursussen is nog een aantal plaatsen beschikbaar.  Degenen die daarvoor in aanmerking willen komen kunnen bij voorkeur op korte termijn contact opnemen met een van de cursuscoördinatoren. Voor de cursussen Duits, Engels en Fotografie is dat Ellen Graven, voor Zweeds en Kunst kan men terecht bij Diny Breuker, voor de cursussen Computer is de coördinator Henk Nijhuis, en voor de lessen in Frans, Italiaans en Spaans is dat Eugenie Knuiman. De coördinatoren geven u desgewenst ok graag alle gewenste informatie en u kunt voor de inhoud en duur van de cursussen ook terecht op de website van Het Beaufort.