Heemkunde op pad met ‘Bommen Berend’

In 2022 wordt landelijk het rampjaar 1672 herdacht. Dat wordt groots vorm gegeven door het Platform Rampjaarherdenking. De IJsselacademie vertelt het verhaal van het Rampjaar vanuit het perspectief van Oost-Nederland. Ze doen dit met een mobiele beleving met als titel ‘Beat Bommen Berend’ in de vorm van een escape-room. Stichting Heemkunde Markelo heeft zich hiervoor ook aangemeld. Dit houdt in dat Henk Bomhof en Koen Janzen deze week namens de stichting Heemkunde Markelo, alle Markelose basisscholen bezoeken met deze escaperoom. Vandaag werd de escaperoom op het schoolplein van Obs de Zwaluw geplaatst waar leerlingen uit groep 8 gebruik van maakten. Hieraan voorafgaand verzorgden Henk en Koen vanuit SHM een korte introductie over dit thema met het oog op wat er in Overijssel in het rampjaar gebeurde. De kinderen reageerden enthousiast op de escaperoom en gingen vol overgave op zoek naar de oplossingen van de vraagstukken rondom Bommen Berend in het Rampjaar 1672.

Tijdens het Rampjaar 1672 werd De Republiek der Zeven verenigde Nederlanden aangevallen in het westen door Frankrijk. Vanuit zee door Engeland. Vanuit het zuiden Bisschop van Keulen en vanuit het Oosten Bisschop van Münster. De regering was radeloos, het volk redeloos en het land leek reddeloos. In onze omgeving hadden we het meest te lijden van de bisschop van Münster. Bernhard von Galen werd 1606 geboren en werd streng katholiek opgevoed. Zijn grote doel: Het protestantisme was hem een doorn in het oog en wilde hij daarom het katholicisme weer in Oost- en Noord- Nederland terugbrengen. Hij wordt gekozen tot Bisschop van Münster. Dit gaat met geweld en hij bestookte Münster met mortiergranaten. Hierdoor krijgt hij de naam Bommen Berend. Van Galen trad wreed op en belegerde vele plaatsen zoals Rijssen, Deventer, Zwolle en Groningen. Uiteindelijk eindigt de opmars van Bommen Berend bij de stad Groningen. Het lukt hem in augustus 1672 niet om de stad in te nemen. Dit betekent het keerpunt in zijn veroveringen. Het duurt nog tot 1674 tot hij uit Overijssel vertrekt. De terugtocht kenmerkt wederom door plunderingen en diefstallen door de vaak slecht betaalde soldaten.

Von Galen overlijdt op 19 september 1678 in Ahaus op 71-jarige leeftijd en ligt ligt begraven in een graftombe in de St. Josephs Kapel in Münster.