Verkeersmaatregelen rondom Dorpsfeest Markelo

In het laatste volle weekend van augustus staat Markelo in het teken van Dorpsfeest Markelo. De organisatie zet de komende dagen de puntje op de i. Om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen, heeft Gemeente Hof van Twente een aantal verkeersmaatregelen getroffen. Met het oog op de opbouw van het feestterrein op het Kaasplein, maar ook op het Roggeplein zijn een aantal wegen en parkeerterreinen vanaf morgen minder, of zelfs niet toegankelijk. 

Afsluitingen
Om tijdens het dorpsfeestweekend de veiligheid van iedereen te garanderen, gaat de Grotestraat vanaf vrijdag 26 augustus 14.00 uur tot maandag 29 augustus 4.00 uur op slot. De weg in het centrum gaat op slot vanaf de kruising Goorseweg – Beatrixstraat – Irenestraat tot aan de kruising Grotestraat – Bergweg – Taets van Amerongenstraat. Ook een gedeelte van het Beaufortplein – vanaf Het Stroaten richting de Grotestraat – wordt afgesloten.

Winkels bereikbaar
De winkels in de kern zijn goed bereikbaar via de Bergweg/Kerkplein of Burgemeester de Beaufortplein. De helft van het Kerkplein is onderdeel van de calamiteitenroute: daarom geldt hier een parkeerverbod. De ondernemers in de Kaasfabriek blijven bereikbaar, volg hiervoor de bordjes vanaf de Grotestraat richting de Kaasfabriek.

Weer naar school
Maandagmorgen 29 augustus, wanneer de scholen weer van start gaan, is de Grotestraat weer vrij voor doorgaand verkeer. De winkels in de kern zijn dan ook weer normaal bereikbaar. Houd er echter wel rekening mee dat het Pastoriepad, Roolfssteegje en het Kaasplein nog afgesloten zijn tot en met woensdag 31 augustus.

Overzicht
Kijk op de volgende pagina’s voor een volledig overzicht van alle wegafsluitingen & parkeerverboden:
Verkeersmaatregelen 2022 op basis van verkeersbesluit en Dorpsfeest Markelo verkeerskaart 2022.