Uitgelicht: WY.Fysiotherapie

Op 1 juni 2021 hebben Wendy Smit en Ying-Ha Tang de voormalige fysiotherapiepraktijk R.H. Wolters overgenomen. Wendy en Ying-Ha waren al jaren werkzaam in de praktijk. Omdat René Wolters met pensioen ging werden zij benaderd of ze de praktijk wilden overnemen. Nadat ze de mogelijkheden hadden onderzocht besloten Wendy en Ying-Ha om deze kans met beide handen aan te pakken. De overname ging soepel omdat ze wisten waar ze aan begonnen en al langere tijd in Markelo werken. Ze kennen het dorp, de mensen en de werkwijze. De weken voorafgaand aan de overname zijn Wendy en Ying-Ha druk bezig geweest met het eigen maken van de praktijk. Aangezien een jaar zo voorbij is wordt er nog steeds hard gewerkt om de praktijk vorm te geven naar de kernwaarden die zij willen uitstralen.

WY.fysiotherapie
Inmiddels gaat de praktijk van Wendy en Ying-Ha, aan de Holterweg 1, al een jaar door het leven als WY.fysiotherapie. Een nieuwe naam voor de praktijk bedenken was niet eenvoudig, daar hebben Wendy en Ying-Ha lang over nagedacht. Ying-Ha legt uit: ‘’WY staat voor de voorletters, de W van Wendy en de Y van Ying-Ha. Maar WY staat ook voor samen. Er is namelijk een gezamenlijke en brede kijk op de behandeling. Dat gaat samen met de patiënt en andere disciplines uit het pand, maar ook daarbuiten. Zoals een huisarts, psycholoog of osteopaat. In het pand bij WY.fysiotherapie zitten op dit moment ook een diëtist, huidtherapeut, ergotherapeut en een handtherapeut. De korte lijntjes, het samen afstemmen en overleggen, dat maakt ook dat WY een toepasselijke naam is, wij zijn ook samen. Samen met de patiënt willen wij in zijn totaliteit naar de mens kijken. Door de interne uitwisseling met elkaar zijn er korte lijnen om af te stemmen en te overleggen.

Binnenkomst
Bij WY.fysiotherapie vinden we het belangrijk om u op een zo goed mogelijke manier te helpen. Je kan terecht zowel zonder verwijzing of op advies van een arts of andere specialist. Er zal altijd eerst een intake plaats vinden waarbij er middels een gesprek inzicht in de klachten wordt verkregen en in de hulpvraag van de persoon. Daarna volgt een onderzoek waarbij er goed gekeken wordt wat de klacht is, hoe deze is ontstaan en op welke manier deze het beste behandeld kan worden. Gezamenlijk met u wordt er dan een behandelplan gemaakt welke gericht is op het doel wat iemand wil nastreven.

Verbinding
Wat WY.fysiotherapie uniek maakt is dat zij meer op de expertise en complexere casussen zitten. Ze kijken naar het geheel en de totaliteit van de mens. Er wordt niet alleen gekeken naar de plek waar de klacht zit maar ook wat dat doet met de rest van het lichaam, een klacht ontstaat namelijk niet zo maar. Ook kan het een bepaalde reden hebben dat het herstel niet voorspoedig verloopt. Daarom vinden Wendy en Ying-Ha het belangrijk om de mens in de omgeving te zien. Ze zijn er voor de patiënt en ze doen het samen met de patiënt door de verbinding op te zoeken. Uiteindelijk hebben ze samen één doel hebt en dat is de hulpvraag van de patiënt beantwoorden. Zo vult Wendy aan: ‘’Door de vele huisbezoeken bouw je een goede band op met de patiënten. De mensen zijn gastvrij en open. De huisbezoeken worden tegenwoordig ook gedaan op een échte bedrijfsfiets voorzien van logo en bestikkering. Vanwege het grote buiten gebied doen we dit ook met de auto. Ondanks de kleinschaligheid van een dorp heb je diverse casussen die je behandeld, dat maakt het interessant.’’

Samenwerken
Dat WY staat voor samen blijkt ook uit de vele netwerken waarbij WY.fysiotherapie is aangesloten. Hierdoor blijven zij up-to-date wat betreft kennis en kunde. Dit doen zij onder andere met het Longnetwerk van het Deventer Ziekenhuis, Rug netwerk Twente en Netwerk Psychosomatiek Twente MS Zorg Nederland en chronisch zorgnet. Met deze netwerken wordt, naast de samenwerking met de verschillende disciplines uit het pand, samengewerkt om het beste voor de patiënt te realiseren. Zo wordt de corona revalidatie multidisciplinair opgepakt door de fysiotherapeut en ergotherapeut. Ook is er een COPD oefengroep die door Martha Zwaan wordt verzorgd. Dat is ook één van de krachten van de praktijk. Als team werken zij daarin heel goed samen. Een andere kracht dat het team van WY.fysiotherapie sterk maakt is dat zij zich kwetsbaar durven opstellen. ‘’Als een patiënt komt met een klacht maar ik denk dat mijn collega betere expertise heeft over die casus, dan durven wij dat uit handen te geven als professional. Wij zijn heel bewust van elkaars expertise en durven die toe te passen, aldus Wendy.’’

Psychosomatische fysiotherapie
Ying-Ha is gespecialiseerd in de psychosomatische fysiotherapie. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de klacht maar ook naar de psychische en sociale kant. Ying-Ha legt uit: ‘’Samen met de patiënt kijk ik naar de persoonlijkheid en relatie tussen lichamelijke klachten, bewegend functioneren, psychisch functioneren en emotioneel functioneren. Bijvoorbeeld bij een burn-out, overbelasting of trauma verwerking. Daarin werk ik dan samen met een psycholoog. Er wordt dan gekeken naar cognitieve patronen. Wat zijn de cognitieve gedachtes en overtuigingen dat de patiënt niet kan herstellen. Ik zet dan ook vaak haptonomie in. Haptonomie is meer in contact komen met je lijf en gevoel. In de maatschappij van nu zitten we meer in het hoofd vanuit ratio, maar wat voelen we dan vanuit ons lijf. Wat zijn de lichamelijke signalen die we negeren om dan het contact te herstellen en naar je lijf toe te gaan. Letterlijk meer balans vinden in je eigen belastbaarheid. Leren luisteren naar signalen die er zijn. Wijsheid zit dan in je lichaam niet alleen in je hoofd. Het lichaam spreekt waar woorden te kort komen. Daarin is in de haptonomie een mogelijkheid om vanuit lichamelijke aanraking tot je gevoel te komen. Onze collega Martha Zwaan doet de DAM therapie, dat is gericht op de gewrichten. Op heffen van functiestoornissen in gewrichten. Lichtere vorm van manuele therapie.’’

Fysiotherapie bij oncologie
Naast het feit dat Ying-Ha gespecialiseerd is in psychosomatische fysiotherapie is Wendy zich aan het specialiseren in fysiotherapie bij oncologie. Momenteel volgt Wendy daarvoor een opleiding. Deze opleiding duurt normaliter 3 jaar maar omdat zij al gezondheidswetenschappen heeft gestudeerd kan ze deze opleiding verkort doen en is ze al halverwege. Fysiotherapie bij oncologie richt zich voor een groot deel op de belasting en belastbaarheid voor, tijdens en na de behandeling van kanker. Zo legt Wendy uit: ‘’Mensen die kanker hebben, of hebben gehad, kunnen problemen krijgen door de ziekte zelf of door de behandeling. Bij sommige van deze problemen kan de fysiotherapeut helpen. Fysiotherapie bij oncologie kan worden ingezet in alle fasen van de ziekte. De behandeling van fysiotherapie bij oncologie verschilt per fase, omdat het doel van de behandeling in iedere fase weer anders is. Het is bewezen dat een actieve leefstijl bijdraagt aan de overlevingskans en het kan een aantal risicofactoren voor (het terugkeren van) kanker verminderen.’’ Vanaf augustus staat Wendy ingeschreven bij Onconet en heeft WY.fysiotherapie zijn aanbod en specialisatie uitgebreid.

Veranderingen
Sinds het WY.fysiotherapie is er samen met het team, Martha en Beppie, hard gewerkt om een aantal veranderingen door te voeren. Nadat Jitka eerst de zwangerschapswaarneming van Wendy had gedaan is zij nu ook een vast kracht binnen het team. Als team hebben zij de eerste gezondheidsmarkt georganiseerd, zijn er nieuwe folders ontworpen met alle disciplines uit het gebouw en wordt er nu gewerkt in bedrijfskleding. Wendy: ‘’Je wilt niet het verschil creëren tussen patiënt en therapeut maar het is wel fijn dat als iemand binnen komt kan zien wie er werkt en dan denkt he die kan ik wat vragen. In het begin waren het ook veel organisatorische dingen die op ons afkwamen, zoals het veranderen van systemen. Dit zijn simpele veranderingen maar kosten toch veel tijd. Soms lijken veranderingen simpel, maar op de werkvloer heeft zo’n verandering dan meer tijd nodig. Uiteindelijk zijn we erg blij met de huidige veranderingen. Ook aan de buitenkant van het pand zit nu belettering waardoor de zichtbaarheid weer iets is vergroot.’’

Gezondheidsmarkt
Vorig jaar september organiseerde WY.fysiotherapie voor het eerst ‘de gezondheidsmarkt’. ‘’We merkten dat veel mensen wel wisten dat er in ons pand een fysiotherapie zit, maar dat voor veel mensen niet bekend is wat er nog meer in het pand zit. De gezondheidsmarkt is daarom opgezet om mensen kennis te laten maken met de verschillende mogelijkheden en de mensen die aanwezig zijn in het pand. Door middel van diverse kraampjes konden mensen kennis maken met de verschillende disciplines en wat ze doen. Je kan het zien als een mini paramedisch centrum. De gezondheidsmarkt is iets wat wij jaarlijks terug willen laten komen’’, aldus Wendy.

Benaderbaar
WY.fysiotherapie is laagdrempelig en op eenvoudig te benaderen. Zo kan een patiënt een vraag stellen via het contactformulier op de website, www.wy-fysiotherapie.nl, maar via de website of via het telefoonnummer 0547-363460 kan gemakkelijk een whatsapp bericht worden gestuurd. Uiteraard kan bellen, mailen of gewoon binnen lopen ook. ‘’Voorheen ging altijd de telefoon over, ook als we aan het behandelen waren. Dat kon beter dachten wij, dus nu hebben wij telefoon momenten tussen 08:30 en 09:30 uur en ’s middags van 12:30 tot 13:00 uur. Tussen die tijden zijn wij bereikbaar. Als je daarbuiten belt kan je altijd de voicemail inspreken en bellen wij terug. Deze verandering was eerst nog spannend om door te voeren. Het zijn kleine veranderingen die het werk prettiger maakt en niet te kort doen aan de benaderbaarheid. Maar niet alleen voor een afspraak zijn wij snel te bereiken, ook voor het huren van krukken of looprekjes. Dit wordt dan ter plekke op de juiste manier afgesteld. Daarvoor kunnen wij ook aan huis komen. Mensen die een nieuwe knie of heup krijgen kunnen voor de operatie al langskomen. Wij leren ze dan hoe je moet lopen met de krukken of het rekje. Deze worden dan afgesteld voordat de patiënt naar het ziekenhuis gaat, besluit Ying-Ha.’’

Terug kijken op het eerste jaar
Met trots kijken Wendy en Ying-Ha terug op hoe het eerste jaar is gegaan. Wendy: ‘’Als we kijken naar hoe de praktijk draait en de veranderingen die zijn doorgevoerd, dan mogen we daar best trots op zijn. Je hebt als fysiotherapeut nu verschillende rollen. Je bent nu ook ondernemer en niet alleen bezig met de behandelingen. Echter is de toekomst binnen de fysiotherapie vaak een beetje onzeker. Dit komt doordat het van best veel factoren afhankelijk is. Binnen de groepsverenging worden verschillende dingen op touw gezet over hoe je daarmee kan omgaan, gezien de vele veranderingen.‘’ Ondanks die onzekerheden hopen Wendy en Ying-Ha wel dat het mini paramedische centrum, wat zij zo belangrijk vinden, in de toekomst nog sterker gaat worden. Met daarin nog meer samenwerkingen binnen de regio en de juiste zorg op de juiste plek. ‘’Wij zouden het mooi vinden als wij zelf vanuit ons pand met andere disciplines en uit eigen expertises het aanbod kunnen vergroten en uitbreiden voor de patiënten. Hierdoor hoeven mensen dus niet meer zo ver te reizen. In de toekomst streven wij ernaar dat zorgvragen van patiënten uit Markelo, ook in hun vertrouwde omgeving plaats kunnen vinden, besluit Ying-Ha.’’