Denk mee over toekomstbeeld Hof

De gemeente is op dit moment bezig met de voorbereidingen van de omgevingsvisie, een nieuw toekomstbeeld voor de inrichting van de gemeente. Hierbij wil de gemeente ook inwoners, organisatie en bedrijven betrekken door ze te laten meedenken over de vraag waar woningen, bedrijven, wegen en bijvoorbeeld water zouden moeten komen. Wethouder Wim Meulenkamp roept inwoners op voor 15 juli het online vragenformulier in te vullen: “Niemand beter dan de mensen die in een bepaald gebied wonen en werken, weten wat nodig is om goed te kunnen wonen, werken en ontspannen. Als we buiten om ons heen kijken, zien we een prachtige gemeente met veel groen, bijzondere historie en kernen/buurtschappen met elk hun kenmerkende eigenschappen. Wat willen we behouden? Waar zijn ontwikkelingen wenselijk en welke zijn dat dan? De antwoorden op die vragen gaan de basis van de omgevingsvisie vormen.” Het is de bedoeling dat in het voorjaar een conceptversie van de Omgevingsvisie voorgelegd wordt aan het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van Hof van Twente.