onsProat: Dansen…

‘Breek de dag, tik een eitje!’ en ‘Melk, de witte motor’. Mooie reclame-uitingen om ons dagelijks voedsel te promoten. Wist je dat er 40 miljoen legkippen zijn in ons land? Als alle kippen elke dag een ei leggen kunnen we er gemiddeld per persoon ruim 2 per dag eten. Da’s best veel toch? Alhoewel…. Heb je enig idee waar overal ei in zit? Ik zal een paar producten noemen: advocaat, ijs, kroketten, bonbons, beschuit, pasta, pudding, sausen enz. Die 2 eieren halen we gemiddeld dus wel per dag. Hoeveel dieren er nog meer zijn die ons dagelijks van voedsel voorzien? Veel! Volgens Den Haag te veel! Daarom ligt er inmiddels een voorstel om de veestapel flink te laten krimpen om de stikstof uitstoot te laten dalen.

Mijn eerste gedachten hierbij gaan naar het inkomen van de boer. Minder produceren betekent minder inkomsten. En willen we blijven eten dan moeten we de boer, ook al is het minder, wel laten produceren. Maar wat als de boer, door krimp, geen fatsoenlijk inkomen meer kan halen uit zijn of haar onderneming, om de rekeningen te betalen? Dan worden de producten wellicht duurder. Een boer ontvangt gemiddeld voor een liter melk 50 cent. Daar maken we dan 75 cent van. Eerste probleem opgelost! Uiteraard doen we hetzelfde met de andere dierlijke producten.

Als er minder wordt geproduceerd blijft er grond over. Daar kunnen we wat anders mee doen. We graven grote brede sloten. Deze houden we kunstmatig op peil. Tijdens de droge dagen in de zomer kunnen we hiermee dan de gewassen sproeien.

Andere grond die overblijft is voor woningbouw. Overigens: diegene die de grond verkoopt krijgt een vorstelijke prijs en een koninklijke behandeling toch? We worden er per slot rekening allemaal beter van. Dus geen belasting betalen over de grond die je verkoopt; bruto is netto. De verkoper kan dan zélf weer kiezen om in een nieuw project te investeren. Wie weet wil er dan ook nog wel een boer stopen die nu nog zit te twijfelen…. Ergens aan de rand van het dorp nog een boer met 20 ha? Een stuk grond voor een flink aantal nieuwe huizen is natuurlijk geen verkeerd idee.

Ziezo! Op deze zondagmorgen in een paar regels al 3 crisissen opgelost! Stikstof-, klimaat-, en woningcrisis!

Helaas……is mijn uitleg overdreven en wellicht niet haalbaar. Toch schrik ik van de berichten in de media dat door de voorgestelde stikstofplannen mogelijk 1 op de 3 boeren moet stoppen.

Veel van mijn familie, vrienden en buren zijn boeren of sterk verweven met het boerenleven. Het boerenleven doorwortelt onze Maarkelse bodem. Mede daardoor woon ik in een prettige buurt, een fijn dorp en een mooie gemeente.

Elkaar wat vrijheid gunnen is daarbij essentieel. Gelijk met de vinger wijzen naar iemand anders past daar niet bij. Ook de regelzucht, die al lange tijd gaande is, past daar niet bij. Dit heeft invloed op ons allen.

De stikstof danst net zo goed om de burger heen als om de boer. We kunnen niet alleen de boeren naar de pijpen van Den Haag laten dansen. We moeten allemaal meewegen op het ritme van deze vervelende stikstofmuziek! Soms moet het vuur eerst wat oplaaien want je kunt het beste dansen op hete kolen!

Misschien moeten we de dames en heren uit Den Haag die hierover gaan besluiten maar eens uitnodigen voor een dansavond. Mocht het leiden tot een oplossing maken we een extra vreugdedans.

En als er feestvarkens tussen het gezelschap zitten, maken we ons niet druk om de stikstof die ze uitstoten!

Mooie zondag,

Johan