Sporthal doet beroep op bedrijven

De sporthal in Markelo, ook wel bekend als Sporthal De Haverkamp, is al meer dan 30 jaar een plek om te sporten, te bewegen en voor gezamenlijke muziekbeoefening. Tegenwoordig huisvest de sporthal ook een buitenschoolse opvang. Om dit alles mogelijk te maken wordt de hal geëxploiteerd door de Stichting Sporthal Markelo met een bestuur bestaande uit vrijwilligers. De dagelijkse gang van zaken wordt uitgevoerd door 3 vaste medewerkers. Deze medewerkers zorgen ervoor dat de hal altijd schoon is en zij dragen zorg voor het onderhoud en bij hen kunt u terecht met vragen over het gebruik. Om de sporthal goed te kunnen onderhouden en gebruiken is de stichting afhankelijk van een jaarlijkse subsidie van de gemeente Hof van Twente. De komende jaren gaat gemeente op deze subsidie bezuinigen en om een goede exploitatie voor een acceptabele prijs mogelijk te blijven maken is de stichting daarom mede afhankelijk van sponsoren.

De stichting biedt bedrijven tot nu toe alleen de mogelijkheid een reclamebord op te hangen in de zaal. Binnenkort biedt de stichting ook de mogelijkheid om de sporthal te steunen via reclame op de website en op beeldschermen in de hal. Dit najaar start hiervoor een wervingscampagne. Interesse of vragen? Neem dan gerust alvast contact op met sporthal De Haverkamp via email sporthal@de-haverkamp.nl of telefonisch op 0547-363423.