Nieuwe voorzitter Biljartclub Anholtskamp

Henk Woestenen heeft tijdens de ledenvergadering van Biljartclub Anholtskamp om persoonlijke redenen het voorzitterschap overgedragen aan Jan Leunk. In dezelfde ledenvergadering werd clubkampioen Jan Haar gehuldigd die uit handen van Henk Woestenenk de wisselbokaal kreeg uitgereikt. De biljartclub heeft bijna 40 leden en neemt met 6 teams deel aan de Senioren Competitie Regio Twente. Ook wordt er in een onderlinge competitie gestreden om het clubkampioenschap.

In woonzorgcentrum Anholtskamp heeft de biljartclub 2 biljarts tot haar beschikking die door de leden de gehele dag gebruikt mogen worden. De Biljartclub Anholtskamp heeft nog plek voor enkele nieuwe leden. Aanmelden of verkrijgen van informatie kan via secretaris Gerrit van den Noort via 0547 36 23 06.